SBK-kontroll 1 RÄDDNINGSHUND 2003-08-28
De färgade fälten är det resultat Sera fick.
SBK-kontroll 1, en kontroll på att utbildningen går åt rätt håll, har man en enda chans på sig att göra.
Blir man inte godkänd får man inte fortsätta utbildningen. De bedömningsrutor som har kursiv stil är de som helst ska vara markerade.

  1 2 3 4 5
Figurantintresse
Inget intresse eller reaktion. Svagt intresse, men släpper. Stannar, men har svårt att hålla i. Stannar och försöker aktivera figuranten. Hög intensitet, engagerar sig starkt i figuranten.
Markering koppelsök
Ingen eller obetydlig vilja att markera. Markerar efter förarpåverkan. Markerar efter fördröjning. Markerar med god intensitet och precision. Mycket snabb markering. Slarvig eller oprecis.
Markering fritt sök
Ingen eller obetydlig vilja att markera. Markerar efter förarpåverkan. Markerar efter fördröjning. Markerar med god intensitet och precision. Mycket snabb markering. Slarvig eller oprecis.
Markering öppen figurant
Ingen eller obetydlig vilja att markera. Markerar efter förarpåverkan. Markerar efter fördröjning. Markerar med god intensitet och precision. Mycket snabb markering. Slarvig eller oprecis.
Arbete minst 10 min
Tröttnar, fungerar ej. Jobbar en stund men tappar intresset. Fullföljer ej. Jobbar med mycket påverkan från föraren. Fullföljer. Jobbar bra med bibehållet intresse. Fullföljer. Jobbar med mycket hög intensitet. Fullföljer.
Miljörädsla underlag.
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd, går försiktigt, men utför uppgiften utan problem. Berörd, tveksam el. rusar över/genom svårigheterna. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla eld(moment utgick vid provtillfället).
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd, går försiktigt, men utför uppgiften utan problem. Berörd, tveksam el. rusar förbi svårigheterna. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla buller
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd, går försiktigt, men utför uppgiften utan problem. Berörd, tveksam el. rusar förbi svårigheterna. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla mörker
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd, går försiktigt, men utför uppgiften utan problem. Berörd, tveksam el. rusar förbi svårigheterna. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Samarbete förare-hund
Otillräcklig kontakt o. samarbete. Olydnad. Dålig kontakt. Brister hos hunden eller föraren. Bra samarbete. Något självständig. Bra kontakt och samarbete. Föraren kan läsa hunden. Överdriven kontakt. Hund inställsam el. klistrar vid föraren.
Distraktion hundar
Inget intresse för andra hundar. Uppmärksam på andra hundar, men intresset avtar. Stort intresse som minskar efterhand. Stort intresse som ej minskar. Ev skall. Stort intresse. Fixerad. Skall, morrning. Ev utfall.
Skott
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Kontroller som försvinner. Återgår till aktivitet/passivitet. Avtagande reaktioner. Intresse av skytten. Återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet. Ev låser mot skytten. Återgår ej till aktivitet/passivitet. Kvarstående oro. Avbryter eller flykttendens. Avstå skott.
Lydnad
Klarar ej lydnadsprovet. Klarar de flesta momenten, men räcker ej. Klarar lydnaden. Klarar lydnaden, el gk/3 pris vid off. prov. Klarar lydnaden mkt bra, alt. ufl/1 pris vid off.prov.
Helhetsbetyg: Godkänd.
Kommentarer: Släpper lösrulle. Tveksam och viss rädsla för helt okända figuranter.
Egen kommentar: Värt att notera är att Sera närmade sig höglöp vid provtillfället. Hon parades tre dagar efter provet.

Stäng detta fönster

Jag har lånat detta sätt att presentera resultatet från Annas pudelsida och Annas sätt att presentera MH-protokollet.