INTRÄDESPROV RÄDDNINGSHUND  
De färgade fälten är det resultat Sera fick.
De moment som är märkta med en liten * är de som man tittar mest på under provet.
Inträdesprovet till räddningshund har man en chans på sig att göra. Blir man inte godkänd får man inte påbörja utbildningen.

  1 2 3 4 5
Kontakt Hälsning
Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt, skyggar, drar sig undan. Accepterar kontakt. Svarar flyktigt. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Överdrivet kontaktbeteende. Kan hoppa och skälla eller gnälla.
Gå i trappa
Går upp och ned utan problem före föraren. Går upp, men berörd vid nedgång. Kan rusa. Går berörd upp och ned. Brevid eller efter föraren. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Mkt berörd. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla underlag
*
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd, går försiktigt, men utför uppgiften utan problem. Berörd, tveksam eller rusar över/genom svårigheterna. Vägrar först, men följer efter stark förarpåverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla eld
*
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd först, men berördheten avtar. Drar ut i kopplets längd. Berörd, men passerar. Drar ut i kopplets längd båda vägarna. Starkt berörd. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla buller
*
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Ngt berörd först, men berördheten avtar. Drar ut i kopplets längd. Berörd, men passerar. Drar ut i kopplets längd båda vägarna. Starkt berörd. Vägrar. Flykttendenser.
Miljörädsla mörker
*
Går in självmant. Vill undersöka. Går in efter uppmaning. Berörd, går endast in tillsammans med föraren. Vägrar först, men följer efter stark påverkan. Vägrar. Flykttendenser.
Aktivitet med figurant
Inget eller lågt intresse med förare eller figurant. Blir efterhand aktiv med förare, men ej med figurant. Blir efterhand aktiv med förare och figurant. Startar snabbt, men är lätt att bryta. Startar snabbt, men är svår att bryta.
Figurantintresse
*
Inget intresse eller reaktion. Stannar eller registrerar, men fortsätter sedan. Stannar, drar mot figurant. Släpps, går ut en bit men återvänder. Drar mot figurant. Släpps, tar sig så småningom till figurant. Drar mot figurant. Släpps, går direkt i vind till figurant.
Samarbete förare - hund
*
Ej kontakt mellan förare och hund. Dålig kontakt. Brister hos hunden eller föraren. Efterhand kontakt. Kommunikation ibland bristfällig. Bra kontakt och samarbete. Föraren kan läsa hunden. Överdriven kontakt. Hunden inställsam eller klistrar vid föraren.
Aktivitetsnivå
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger. Uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Uppmärksam men ngt orolig. Vandrar runt och nosar. Orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
Hantering
Finner sig villigt i hanteringen. Något försiktig men finner sig utan problem. Rädsla, undvikanden, försöker dra sig undan eller drar mot föraren. Drar ut i kopplets fulla längd. Vill fly. Avvisar hantering med aggressiva beteenden.
Distraktion hundar
*
Inget intresse för andra hundar. Uppmärksam på andra hundar, men intresset avtar. Stort intresse som minskar efterhand. Stort intresse som ej minskar. Ev skall. Stort intresse. Fixerad. Skall, morrning. Ev utfall.
Skott
*
Helt oberörd. Snabb kontroll och sedan oberörd. Kontroller som försvinner. Återgår till aktivitet/passivitet. Avtagande reaktioner. Intresse av skytten. Återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet. Ev låser mot skytten. Återgår ej till aktivitet/passivitet. Kvarstående oro. Avbryter eller flykttendens. Avstå skott.
Omdöme: Mycket trevlig och bra hund. Godkänd.
Att tänka på: träna att andra personer (manliga) hanterar hunden.

Stäng detta fönster

Jag har lånat detta sätt att presentera resultatet från Annas pudelsida och Annas sätt att presentera MH-protokollet.